Jdi na obsah Jdi na menu
 


BONITACE

 

BONITAČNÍ  HODNOCENÍ

Klub PPP využívá klasifikaci bonitačního hodnocení, která vychází především z požadavku komplexního popisu hodnoceného zvířete a jejímž výsledkem je bonitační kód. Při sestavování kódu jsme proto volili formu, která vychází přesně ze znění standardu a v jednotlivých parametrech hodnocení (A-K) pak číselnou formou vyjadřuje odchylky od standardu v pořadí 1 – X.  U jednoho hodnoceného parametru pak lze prostým, libovolně voleným označením vyjádřit skutečný stav. Písmeno X u čísla hodnoceného parametru znamená vylučující vadu.

Samozřejmě, že žádný kód není vyčerpávající a hlavně není konečný. Plemeno se bude dále vyvíjet, což bude vyžadovat v průběhu času i aktuální úpravy kódu, může dojít i k dalším úpravám standardu, zejména pak s ohledem na rizikový výskyt vývojových vad, nebo z důvodu aktivního zásahu ochránců zvířat, kteří už dnes řadí pekinéze mezi plemena s rizikovými faktory zdraví. Shrnout všechny tyto faktory do jediného kódu je však velmi obtížné a vytvoření jeho ideální formy v podstatě nemožné už i z toho důvodu, že standard plemene je k některým exteriérovým znakům velmi strohý ve vyjádření. Proto považujeme za vhodné užívání takového kódu, který maximálně vystihuje parametry posuzovaného zvířete a splňuje tak vlastní účel bonitace a  zároveň je přehledný a umožňující rychlou manipulaci a orientaci. Proto i nadále v PP zvířat zařazených do chovu zůstane u konstatování CHOVNÝ s příslušný kódem a dále  uvedení výšky v cm a barvy zvířete do kolonek generace předků, pokud nedojde k jiné dohodě s Plemennou knihou ČMKU.  Do průkazu původu bonitovaného jedince, kolonky ostatní záznamy po provedení hodnocení je označeno datum a místo konání bonitace s uvedením chovný, nechovný a podle bonitačního protokolu jsou uvedeny pouze odchylky od standardu, údaj tělesné výšky a barva.  Délka bonitačního kódu je dána počtem zjištěných odchylek od standardu v exteriéru zvířete, každý však obsahuje minimálně jeden údaj, a to u skusu a zubů, a to i v tomto případě, kdy standard k dané záležitosti nic neříká, kód vyjadřuje o jaký typ skusu se u psa jedná, popřípadě  komentuje redukci v řezácích.  Tento parametr posouzení je ponecháván jako naše interní záležitost z důvodu využití v chovatelské praxi, zejména při výběru chovných jedinců ke spojení. Součástí bonitačního hodnocení je dále měření tělesné výšky a délky psa, měření obvodu hrudníku, parametrů hlavy (šířka, výška) a hodnoty tělesné váhy.

U hodnocení tělesné výšky při splnění podmínky standardu, že pekinéz je pes robustní, nízko u země stojící, musíme dojít k závěru, že čím nižší a těžší, tím lépe. Pro klasifikaci termínu „nízko u země stojící pes“ je mimo kohoutkovou výšku důležité brát v úvahu sílu kostry. Přesto, hodnota by u fen měla činit max. 20 cm a u psa 21 cm. Jedince s vyšší naměřenou hodnotou tělesné výšky nelze považovat za nízko u země stojící.

Tělesná délka u psa obdélníkového rámce je rovněž velmi obtížně stanovitelná a nelze k jejímu hodnocení přistupovat čím kratší, tím lepší.  Vodítkem pro toto hodnocení je orientační vyjádření poměru výšky a délky hodnoceného zvířete, kdy naměřená tělesná výška + její polovina tvoří zhruba hodnotu délky psa.  Pokud naměřená hodnota tělesné délky je vyšší (tzn. tělesná výška + více než její polovina) je nutné tuto skutečnost hodnotit jako delší tělesný rámec.

Obvod hrudníku je orientační parametr, který je směrodatný pro posouzení prostornosti hrudníku. V každém případě obvod hrudníku musí tvořit minimálně dvojnásobek tělesné výšky.

Návrh barevného spektra u našeho plemene vychází ze seznamu oficiálně používaných barev se kterými pracuje plemenná kniha ČMKU tak, aby optimálně vyhovoval  skutečnému stavu. Pro určení barvy zvířete je rozhodující stanovení barvy při bonitaci, a to podle uvedeného spektra barev.

Za nezbytnou záležitost považuji okomentování povahy psa. Může to působit, zejména za současného nesmyslného dělení na psy bezpečné a nebezpečné, u společenského plemene jako faktor zbytečný. Bohužel na výstavách a zejména bonitacích se setkáváme s řadou zvířat, která nevykazují vyrovnanou povahu. I když můžeme být přesvědčeni, že původ tohoto chování spočívá především v nedostatečné výchově a péči ze strany majitele, přesto se domnívám, že okomentování povahových vlastností do celkového hodnocení zvířete patří.

Závěrem dovolte konstatování, že bonitační hodnocení nesleduje komplikování situace, či navýšení administrativy při procesu zařazení psa feny do chovu.  Jeho cílem je  dosažení maximální  objektivnosti  a přesnosti posuzování zvířete při zajištění co nejvyšší vypovídací schopnosti bonitačního hodnocení. Druhou, neméně důležitou  stránkou věci je však to, že samotný kód k objektivnímu posouzení nestačí, ale důležitým předpokladem je i vysoká odborná znalost posuzovatelů.

 

Vybrané barevné spektrum pro stanovení barvy u plemene pekinéz

(dle podkladu PK ČMKU) :

 

BILA

Bílá

ZLHN

Zlatohnědá

KREM

Krémová

ČVEN

Červená

SVPV

Světle plavá

JEČE

Jelení červeň

STPL

Stříbřitě plavá

ČVŽI

Červená žíhaná

SOŠE

Sobolí šedá

STŠE

Stříbrošedá

PLAV

Plavá

ŠEDA

Šedá

PLŠE

Plavošedá

MOST

Modrostříbřitá

ZLAT

Zlatá

ČVŠE

Černošedá

ZLŽI

Zlatá, žíhaná

ČEBN

Černá, bílé znaky

ZLŠE

Zlatošedá

CERN

Černá

ZLČV

Zlatočervená

PART

Partikolor - strakoš

ORAN

Oranžová

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                

BONITAČNÍ   KÓD

 

A.  CELKOVÝ VZHLED:   malý, nízký, dobře vyvážený, robustní pes, silné stavby těla

       1      -   nedostatečná  síla  kostry 

       2      -   delší tělesný rámec

       3      -   vyšší tělesný rámec

       4      -   hrubý typ

       5X   -   netypický vzhled

 

B.    POHYB:  pomalý, důstojný, sebevědomý, lehký, připomínající pádlování. Zezadu úzký chod

      1      -  lehká chůze  s náznakem pádlování

      2      -  těžký chod

      3      -  úzký chod hrudních končetin

      4      -  široký chod pánevních končeti

     5X   -  netypický chod bez pádlování

 

C. HLAVA:  objemná, proporčně širší než vyšší, lebka mezi ušima je široká a plochá,  nevyklenutá, uši srdcovitého tvaru, neseny přilehle,  boltec nesahající pod linii pysků

       1       -   kvadratický formát  hlavy

       2       -   klenuté temeno

       3       -   vysoko nasazené ucho

       4       -   nízko nasazené ucho

       5       -   příliš vzad nasazené, odstávající  ucho

      6x     -   vysoká, úzká  hlava

 

D.   OBLIČEJOVÁ  ČÁST:   plochý profil, nosní houba posazena mezi očima. Výrazný stop. Černá pigmentace nosní houby, pysků a okrajů víček

      1       -     vystupující čelo z profilu

      2       -     vystupující hřbet nosní houby

      3       -     nosní houba neleží v linii očí

      4       -     nosní houba posazena  příliš vzad

      5       -     ustupující brada

      6       -     částečná depigmentace nosní houby

      7X    -     depigmentace  nosní houby, pysků a okrajů víček

 

E.  NOSNÍ  PARTIE:   nosní partie široká, zvrásněná,  plochá, pod dobře přilehlými pysky nesmí být vidět zuby nebo jazyk, silná dolní čelist. Nos krátký, široký, nosní otvory velké, otevřené.

      1      -     užší nosní partie

      2      -     úzká dolní čelist

      3      -     křivá čelist

      4      -     převislé pysky

      5      -     zúžené nosní otvory

      6      -     hřbet čenichu není přikryt vráskou

      7      -     vráska překrývající nosní otvory

      

 F.  OKO :   velké, jasné, kulaté, tmavé, lesklé

         1       -     malé oko

         2       -     viditelné bělmo

         3x     -     nestandardní barva oka

 

G -   POSTAVENÍ  ČELISTÍ  A CHRUP:

         1      -    těsný předkus

         2      -    volný předkus

         3      -    klešťový skus

         4      -    nůžkový skus

         5      -    plnochrupost v řezácích

         6      -    tolerovaná redukce řezáků /pes 1, fena 2/

         7X   -    viditelné zuby, jazyk

         8X    -   redukce řezáků mimo toleranci

 

H .    TRUP :     šíje krátká, silná, trup krátký, dobře zavěšen mezi hrudní končetiny, široký       hrudník s dobře klenutými žebry, výrazný pas, rovný hřbet

        1      -    užší hrudní partie

        2      -    plochý hrudník

        3      -    žebra málo klenutá

        4      -    nevýrazný pas

        5      -    měkký hřbet

        6      -    klenutá bedra

        7      -    pronesený hřbet

        8      -    vyšší záď     

 

I . KONČETINY :   hrudní končetiny krátké, silné, s těžkou stavbou kostí. Kosti předloktí tvoří mírný oblouk. Pánevní končetiny lehčí než hrudní, pevné, dobře formované. Zezadu úzký postoj. Tlapy velké, ploché, lehce vytočené do stran, pevný postoj na tlapkách.

 

        1      -    úzký, frontální postoj  hrudních končetin

        2      -    vyšší hrudní končetiny

        3      -    slabší kosti hrudních končetin

        4      -    měkké nadprstí

        5      -    rovné předloktí

        6      -    vybočené lokty

        7      -    volná ramena

        8      -    těžké pánevní končetiny

        9      -    kravský postoj pánevních končetin

       10    -    široký postoj pánevních končetin

       11    -    strmý postoj pánevních končetin   

 

 J .  OCAS:  vysoko nasazený, pevně nesený, lehce přetočený přes hřbet na jednu stranu, bohatě osrstěný

         1     -    nízko nasazený ocas

         2     -    ocas krátce svinutý

         3     -    krátký ocas

         4     -    nestandardní nesení /rovně, svisle, stranou/  

 

K.  OSRSTĚNÍ: srst dlouhá, rovná, s bohatou hřívou rozprostírající se přes ramena a tvořící  bohatý límec okolo krku. Krycí srst je hrubá s hustou podsadou, bohaté závěsy na uších, zadních stranách  končetin,  ocase a tlapká

       1     -   slabší límec, závěsy, chochol na ocase

       2     -   krepovitá srst

       3     -   srst bez podsady

       4     -   měkká vlnitá srst

       5     -   chybějící ušní závěsy

       6     -   celkově slabé, krátké osrstění

 

 

 

Bonitační   protokol KLUBU KPPP :    Pekingský palácový psík

 

Jméno a chov. stanice psa:                             


                                                                                              

Číslo zápisu:                                      Dat. narození:                            P/F    

Majitel:  

Adresa:                                                                                                  Tel:  

rodiče:                                                                                   prarodiče:

otec:

 

 

  

 

          

matka:

           

 

 

      

 

                                                                                                                                   

HODNOCENÉ

KRITÉRIUM

ODPOVÍDAJÍCÍ

STANDARDU

                      

ODCHYLKY  OD  STANDARDU

A. Celkový vzhled

0

1   2   3   4    5X

B. Pohyb

0

1   2   3   4    5X

C. Hlava

0

1   2   3   4   5   6X

D. Obličejová část

0

1   2   3   4   5   6   7X

E. Nosní partie

0

1   2   3   4   5   6   7

F. Oko

0

1   2   3X

G. Postavení čelistí a chrup

 

1   2   3   4   5   6   7X   8X

H. Trup

0

1   2   3   4   5   6   7   8

I.  Končetiny

0

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

J.  Ocas

0

1   2   3   4

K. Osrstění

0

1   2   3   4   5   6

METRICKÉ HODNOTY:

obvod hrudi:

rozměry hlavy  / š/v / :

váha:

tělesná výška :                   tělesná délka :

BARVA:

 

 

VARLATA:   

obě 

monorchismus     kryptorchismus

POVAHA:

   vyrovnaná 

    rezervovaná

    rezervovaná  s náznakem agresivity

    rezervovaná  s náznakem bázlivosti

HODNOCENÍ:

 

Vylučující vady:

         CHOVNÝ

         NECHOVNÝ                 

Poznámka:

 

 

Datum a místo konání:

 

Posuzovatel:

Komise:                              Majitel:

 

 

Příspěvky

BONITAČNÍ HODNOCENÍ

3. 2. 2020