Jdi na obsah Jdi na menu
 


PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŇAT

 

PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŇAT – PEKINÉZ

 

Jméno a příjmení chovatele

PSČ

Adresa

Telefon

 

 

 

 

 

 

CHOVATELSKÁ STANICE CHOVATELE

 

 

Data krytí:

 

Datum vrhu:

 

 

OTEC ŠTĚŇAT

Jméno a chovatelská stanice:

 

Výstavní ocenění:

 

Datum narození:

Číslo zápisu:

Bonitace:

 

 

 

MATKA ŠTĚŇAT

Jméno a chovatelská stanice:

 

Výstavní ocenění:

 

Datum narození:

Číslo zápisu:

Bonitace:

 

 

 

ŠTĚŇATA

Údaje o počtu narozených štěňat

Narozeno ( psi /feny)

Uhynulo (psi / feny)

K zápisu ( psi / feny )

/

/

/

 

VYPLŇUJE PL. KNIHA

Jména uvádět v abecedním pořadí, nejdříve psi a pak feny!

 

ČÍSLO ZÁPISU

JMÉNO

POHLAVÍ

BARVA SRSTI - ZNAKY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisem stvrzuji správnost všech výše uvedených údajů! Přikládám krycí list č.:________________________________

Souhlasím se zveřejněním jména, adresy a údajů o počtu štěňat. Svým podpisem stvrzuji, že na vyžádání Klubu PPP poskytnu potřebnou součinnost při kontrole paternity a beru na vědomí, že odmítnutí tohoto souhlasu může mít za následek nevystavení průkazů původu pro štěňata.

 

V___________________________ dne_______________________ Podpis chovatele:____________________________

!!! ODESLAT DO 14 DNŮ OD DATA VRHU NA ADRESU HPCH !!!

 

 

POZORNĚ ČTĚTE !

 

 

  1. V průběhu následujících týdnů obdržíte zpět tuto přihlášku k zápisu štěňat z Plemenné knihy ČMKU s přidělenými  registračními čísly, které jsou shodné s číslem zápisu. 
  2. Ve stáří  8 - 9  týdnů musí být provedena přejímka vrhu, jejíž nedílnou součástí je označení štěňat, které se provádí čipováním do pravé strany krku
  3. Přihláška k zápisu musí být potvrzena zápisem o čipování a provedené kontrole. Odešlete ji zpět na adresu HPCH  spolu s protokolem o provedené kontrole, fotokopií výstavní přílohy PP rodičů, u prvního vrhu chovatelské stanice  rovněž nutno doložit fotokopii chráněného názvu chovatelské stanice.

 

POTVRZENÍ o označení štěňat mikročipem

(čipování může provádět pouze veterinární lékař.  Při vyšším počtu štěňat doplňte další řádek))

 

Čipováno celkem psů:

 

jméno ___________________________ číslo____________________________

 

jméno ___________________________ číslo___________________________

 

jméno ___________________________ číslo____________________________

                                                           

 

Čipování  provedl:            ____________________________________________

 

 dne: _____________________                                 razítko a podpis

 

 

 

POTVRZENÍ O PŘEJÍMCE VRHU                                                                                                                                                 

Přejímka vrhu provedena dne: _____________________

přejímku provedli:  ___________________________

                                 ___________________________

 

 

______________________________________

            razítko a  podpis  poradce chovu